Invoering zorgprestatiemodel per 1 januari 2022
Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel is ontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De inhoud van de psychologische zorg in de GGZ verandert door deze wijziging niet, alleen de bekostiging verandert.
Lees hierover meer: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Wanneer uw behandeling begint is het niet altijd meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van uw zorgtraject (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken.

De kosten die Praktijk psychologie in rekening brengt bij uw zorgverzekeraar zijn afhankelijk van verschillende factoren:
    • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
    • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandel consult.

Eigen risico en facturen
Er geldt een wettelijke eigen risico van € 385,- in 2022 voor verzekerde zorg (dus zorg die valt onder de basiszorgverzekeringswet). De verzekerde zorg wordt dus verrekend met uw wettelijke eigen risico (eventueel vermeerderd met een vrijwillig eigen risico dat u heeft afgesloten).

Praktijk psychologie declareert aan het eind van uw behandeling aan de gecontracteerde zorgverzekeraar (ZV). De zorgverzekeraar betaalt aan Praktijk psychologie en verrekent het eigen risico met u.

Voor 2022 heeft Praktijk psychologie contracten afgesloten met:

  • Caresq en bijbehorende labels EUCARE, Aevitae
  • CZ en bijbehorende labels CZ direct, OHRA, Nationale Nederlanden, Just
  • Eno en bijhorende labels Salland, Holland Zorg, Zorgdirect
  • Menzis en label AnderZorg
  • ONVZ en label VvAA, PNO zorg, Jaaah
  • OWM en bijbehorend label Zorg en Zekerheid
  • Zilveren Kruis en bijbehorende labels Interpolis, FBTO, De Friesland     Zorgverzekeraar, ZieZo, Prolife Zorgverzekeringen, One Underwriting BV.

Nog lopende onderhandeling met VGZ met bijbehorende labels Bewuzt, UnitedConsumers, Univé, Zekur, UMC Zorgverzekering, IZA, De IZZ Zorgverzekering door VGZ, SZVK, Zorgzaam, National Academic, Besured, Promovendum

Wanneer Praktijk psychologie geen contract heeft met uw Zorgverzekering dan krijgt u namens Praktijk Psychologie een factuur voor de geleverde zorg. U krijgt dan een deel vergoed afhankelijk van het tarief dat uw zorgverzekeraar daarvoor heeft vastgesteld en het soort polis dat u heeft. u betaalt de factuur aan Praktijk Psychologie en dient deze bij uw verzekering zelf in. Bij twijfel of vragen over vergoedingen kunt u het beste contact met uw zorgverzekeraar opnemen. 
Een Consult Onverzekerde Zorg gaat niet ten koste van je eigen risico omdat het niet in de basisverzekering zit. Je krijgt daarvoor een factuur van Praktijk Psychologie die u dan zelf betaalt.

Aanvullende verzekering
Bij sommige verzekeraars kunt u een vergoeding krijgen uit een aanvullende verzekering voor zorg die niet in de basisverzekering zit, vraag naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar.

Eisen verzekering psycholoog
Uw zorgverzekeraar kan eisen stellen aan de registratie van uw behandelend psycholoog.
Daphne Meijer is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (BIG nr: 39060922925). Dit betekent dat u bij elke zorgverzekeraar recht heeft op vergoeding van behandelingen. Wel bepaalt uw zorgverzekeraar de hoogte van de vergoeding.