Praktijk Psychologie wordt gerund door Daphne Meijer (1969), GZ-psycholoog. In 1995 ben ik afgestudeerd en gespecialiseerd in de neuropsychologie. Door de inmiddels ruime ervaring in de behandeling en diagnostiek van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten staat mijn praktijk garant voor deskundigheid. Daarnaast kunnen ook mensen met andere psychische problemen behandeld worden. Mijn contacten staan voor betrokken en persoonlijk maar ook voor recht door zee. Hierbij wordt gedacht vanuit kort als het kan, lang als het nodig is en altijd vanuit uw positieve kant.


Kwaliteit

Ik ben lid van het Nederlands Instituut Psychologen (www.psynip.nl) en sta geregistreerd in het overheidskwaliteitsregister BIG (www.bigregister.nl) onder nummer 39060922925. Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van de psycholoog getoetst kan worden.

De praktijk beschikt over een door Zorginstituut Nederland goedgekeurd Kwaliteitsstatuut (zie www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en document Kwaliteitsstatuut) en draagt het keurmerk basis GGZ (www.kibg.nl).

Naast het behandelen en begeleiden van volwassenen ben ik medeoprichter van het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH regio Zuidoost Brabant (www.eerstelijnsnetwerknah.nl) en ben ik docent bij Axonleertrajecten (www.axonleertrajecten.nl)

Sinds 2020 is het expertiseteam voor neurorevalidatie in de 1e lijn opgericht onder de naam NAH-tuurlijk. In nauwe samenwerking met gespecialiseerde ergo- en fysiotherapeuten verzorg ik het neuropsychologisch onderdeel van de revalidatie (zie: www.NAH-tuurlijk.nl).

Tevens ben ik lid van Psyzorg ZO-Brabant; de overkoepelende vereniging voor psychologen in de BGGZ regio zuidoost Brabant (www.psyzorgzobrabant.nl) en de landelijke vereniging voor psychologen LVVP (www.lvvp.info). De LVVP hanteert kwaliteitsnormen die iedere vijf jaar door middel van een visitatie worden getoetst. De kwaliteitscriteria zijn ondergebracht in de volgende rubrieken:

1. Intake en indicatiestelling
2. Behandeling
3. Afronding behandeling
4. Informatieverstrekking
5. Randvoorwaarden beroepsuitoefening

Praktijk Psychologie voldoet aan al die eisen!

Cliënttevredenheid

De praktijk beschikt over een door Zorginstituut Nederland goedgekeurd Kwaliteitsstatuut (zie www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en document Kwaliteitsstatuut) en draagt het keurmerk basis GGZ (www.kibg.nl).

Bij het einde van elke behandeling meten we met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze cliëntervaringsmeting heet de CQ-index. In 2022 werd mijn behandeling hiermee gewaardeerd met een gemiddeld cijfer 8,4.

Een respect-en begripvolle manier van omgaan met de client vind ik erg belangrijk en een voorwaarde voor een goede vertrouwensrelatie. Het is waardevol dat dit zich vertaald in de hoogste score op de ervaren bejegening (CQI: bejegening gemiddelde score van 4,8/5).

Samen met de cliënt wordt het behandelproces doorlopen. Het is van belang dat u hierbij eigen regie ervaart en meebeslist. Een verandering kan pas op gang komen als u aan het roer komt staan. Verandering zal niet komen als wij wachten op een andere persoon of een andere keer. Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht. Wij zijn de verandering die we zoeken. Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek - Barack Obama. In 2022 werd het samen beslissen door cliënten ervaren met een gemiddelde score van 4,4.

Voor cliënten met NAH wordt standaard de partner/ mantelzorger betrokken in het behandelproces. Ze worden uitgenodigd bij de intake en, indien de cliënt hier geen bezwaar tegen heeft, ook regelmatig bij een behandelsessie. Zo nodig wordt een apart behandelplan voor de mantelzorger opgesteld. Op basis van de resultaten van de CQI wordt het voor 2022 het streven om ondersteuningsgroepen voor partners aan te bieden.

Resultaten - Cliëntervaringen 2022

Score

Bejegening (1-5)

4,8

Bereikbaarheid behandelaar (1-5)

5

Samen beslissen (1-5)

4,4

Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5)

4,1

Uitvoering behandeling (1-5)

4,3

Rapportcijfer (0-10)

8,4

 

 

nip logo

 

 

 

big reglogo

 

 

 

 

 

Logo Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH

 

AXON logo

 

nah tuurlijk logo

 

 

 

psyzorg zo brabant logo

 

 

 

lvvp logo