In het kader van het samenwerkingsverband met huisartsenorganisatie PoZob geeft Daphne supervisie aan de praktijkondersteuners GGZ (POH-ggz). Deze supervisie heeft tot doel de individuele competenties van de praktijkondersteuner te vergroten.