Betalingsvoorwaarden
De psycholoog stuurt op het einde van de maand een factuur naar de cliënt, of naar zijn/haar zorgverzekeraar wanneer dit met cliënt is overeengekomen. In alle gevallen is de cliënt uiteindelijk verantwoordelijk voor betaling.

In geval van verzekerde zorg worden de facturen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd als er een contract met de betreffende zorgverzekeraar is afgesloten. Zonder contract wordt de factuur na afronding van het traject naar de client gestuurd. Bij onverzekerde zorg krijgt de client op het einde van de maand de factuur toegestuurd.

Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn is reclamatie niet meer mogelijk. Aan mensen woonachtig in het buitenland vragen wij de betaling contant te voldoen.

De beroepsaansprakelijkheid van de psycholoog werkzaam bij de Praktijk psychologie, uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die in het voorkomend geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.

Praktijk Psychologie werkt met de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000. 
U vindt de betalingsvoorwaarden [hier].


Aanvullende voorwaarden:

1. Afspraken dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van het consult in rekening gebracht.

2. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Uw zorgverzekeraar kan om een AGB-code vragen (Algemeen Gegevens Beheer). Met behulp van deze unieke code kan een verzekeraar alle zakelijke gegevens over de praktijk eenvoudig achterhalen. De AGB- code van de praktijk is 94003924 en de AGB-code van Daphne Meijer is 94004478.

3. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraar dient u altijd een verwijzing te hebben van uw huisarts.

4. Daphne Meijer is lid van de LVVP en gebonden aan de hierbij opgestelde [klachtenregeling].