Praktijk Psychologie biedt behandelingen voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en voor diens mantelzorgers. In een kortdurende behandeling wordt gekeken naar de mogelijkheden om met de veranderde manier van leven om te gaan, waarvan uitgegaan wordt van de sterke kanten van de cliënt.

Een defect in de hersenen kan ontstaan door een beroerte (CVA; herseninfarct of hersenbloeding), ongeval, de ziekte van Parkinson, dementie of andere aandoeningen. Hierdoor treden er veel veranderingen op. De lichamelijke aspecten springen vaak het meest in het oog. Voor veel van deze fysieke problemen is, meestal door fysiotherapie of ergotherapie, een vorm van behandeling mogelijk.

Het komt echter ook vaak voor dat men na een hersenletsel geconfronteerd wordt met allerlei zaken die men niet meer kan of niet begrijpt. Dit heeft te maken met de veranderingen in het denken, emoties en gedrag. Deze veranderingen gaan op termijn een belangrijke rol spelen. Niet alleen voor de getroffene zelf, maar ook voor de partner, kinderen en andere naasten.

Indien de veranderingen dusdanig zijn dat er psychische klachten optreden kan het zinvol zijn een psycholoog in te schakelen. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden om met de veranderde manier van leven om te gaan, waarvan uitgegaan wordt van de sterke kanten van de cliënt.

Daarnaast kan met behulp van neuropsychologisch onderzoek in kaart worden gebracht welke cognitieve functies precies zijn aangetast en wat hiervan de gevolgen zijn (lees verder onder Diagnostiek).