Daphne Meijer staat ingeschreven bij het Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, CRKBO, onder het Docentenregister Beroepsonderwijs. Hierin staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

 

Daphne Meijer is als docent verbonden aan Axon Leertrajecten.
AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. AXON biedt opleidingen waarin de achtergronden van hersenletsel en de aanpak in de praktijk centraal staan.
AXON biedt een scala aan opleidingsactiviteiten die zijn afgestemd op verschillende beroepsgroepen in sectoren van zorg, revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding en arbeidsintegratie. Een overzicht vindt u op website www.axonleertrajecten.nl en in de programmagids van AXON.
AXON leertrajecten organiseert jaarlijks in samenwerking met de Hersenstichting hét HersenletselCongres.

AXON logo