Bij Praktijk Psychologie bent u in goede handen voor psychologische diagnostiek en onderzoek en behandeling van uw psychische klachten. Bovendien is er ruime neuropsychologische expertise en ervaring in scholing en supervisie.

Er wordt volgens de volgende landelijk opgestelde kwaliteitsstandaarden gewerkt:

- Zorgstandaard depressieve stoornissen (www.ggzstandaarden.nl)

- Zorgstandaard Angststoornissen (www.thuisarts.nl)

- Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel volwassenen (www.hersenstichting.nl)

- Zorgstandaard Zelfmanagement (www.ggzstandaarden.nl)


Klik hieronder of in de navigatiebalk voor meer informatie over onze diensten.

- Behandeling
- Diagnostiek
- Scholing
- Supervisie