Praktijk Psychologie maakt tevens onderdeel uit van de arbeidsdienst Brein@work (www.breinatwork.com)


Dé deskundigen voor werk en inkomen bij hersenletsel
Hersenletsel is aan de buitenkant vaak onzichtbaar. Maar de gevolgen voor iemands functioneren, kunnen heel groot zijn. Dit uit zich ook vaak op de werkplek. Soms snel merkbaar, en dan is het goed daar direct op in te spelen. Bij anderen komt het pas na jaren aan het licht. Bijvoorbeeld als iemand andere of extra taken krijgt. Het lukt de medewerker dan niet meer om het tempo bij te houden, zich voldoende te concentreren of een nieuwe werkwijze onder de knie te krijgen. Het kan ook zijn dat iemands gedrag verandert. Dit alles kan leiden tot irritatie bij collega’s, minder presteren en slechte beoordelingen. Soms lopen mensen helemaal vast en is sprake van een verstoorde werkrelatie.

Gespecialiseerde hulp
Wat is er precies aan de hand? Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van de medewerker? Wat is er nodig om tot een passende oplossing te komen? Waar moet je rekening mee houden? Met dit soort vragen kunnen werkgevers en werknemers terecht bij Brein@work. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsdiagnostiek en re-integratie en inkomensvragen bij niet-aangeboren hersenletsel. Met onze kennis en ervaring zijn we in staat om de problematiek te herkennen, analyseren en beoordelen in relatie tot werk.

Samen aan de slag
Snel en daadkrachtig gaan we aan de slag. We hebben ruime ervaring met bewezen en succesvolle onderzoeksmethoden. En zijn in staat om een goede brug te slaan tussen (medische) beperkingen en arbeidsmogelijkheden. We weten dat elke persoon met hersenletsel, in combinatie met zijn arbeidssituatie, uniek is. Daarom leveren we maatwerk, met als resultaat een passend advies waarmee iedereen vooruit kan. Samen toewerken naar duidelijkheid, rust en kansen voor de toekomst. Dát is de kracht van Brein@work.

Voor wie werken we?
Mensen met alle vormen van niet-aangeboren hersenletsel (waaronder traumatisch hersenletsel, herseninfarct, tumor, multiple sclerose, ziekte van Parkinson) die moeite hebben met het behouden van hun werk of het vinden van passend werk. Werkgevers met een medewerker met niet-aangeboren hersenletsel die tegen problemen aanlopen. Andere opdrachtgevers met vragen op het gebied van arbeid, re-integratie en inkomen bij deze doelgroep; bijvoorbeeld arbodiensten, re-integratiebureaus, verzekeraars en UWV.

Wat zetten we in?
Onze inzet hangt af van iemands individuele situatie en van de vragen die er zijn. Doordat we een brede deskundigheid in huis hebben, kunnen we snel inspelen op wat nodig is. Binnen Brein@work werken meerdere experts op unieke wijze samen: werk- en re-integratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, (neuro)psycholoog, arbeidsjurist, gespecialiseerde ergotherapeuten, (arbeids)fysiotherapeut. Zij bieden ondersteuning bij:

Arbeidsdiagnostiek
Doel: helderheid en inzicht krijgen in de problematiek en mogelijkheden van de werknemer met hersenletsel. Omdat in veel situaties het voor de werkgever, maar ook voor de werknemer zelf, niet duidelijk is wat de daadwerkelijke arbeidscapaciteiten zijn. Wat kan iemand wel en niet? Wat zijn sterke kanten en waar liggen iemands grenzen? Wat is haalbaar binnen de functie? Kan iemand nog (bij)leren?
Inzet: door middel van specialistische onderzoeken ontstaat een duidelijk beeld van de arbeidscapaciteiten (lichamelijk en cognitief).

Re-integratie
Doel: duidelijkheid verschaffen over geschiktheid voor de huidige functie. Is het werk eventueel geschikt te maken? Of is ander passend werk beschikbaar? Wat is nodig om tot de beste oplossing te komen?
Inzet: diverse instrumenten kunnen ingezet worden om tot de beste oplossing te komen. Mogelijkheden zijn: gericht arbeidsdeskundig onderzoek, begeleiding/coaching van werkgever en werknemer, hulp bij het vinden van een passende baan, het aanleren van nieuwe taken op de werkvloer, hulp bij ontwikkelen van vaardigheden en aanpassen van de werkomgeving.

Voorlichting en advies over wet- en regelgeving
Doel: werknemer en werkgever inzicht geven in en adviseren over de financiële en juridische gevolgen van diverse scenario’s (bv. re-integratie, werkaanpassing, arbeidsongeschiktheid). Wat zijn de rechten en plichten? Welke rol speelt de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA? Hoe worden de belangen van alle partijen het beste gediend?
Inzet: door het geven van heldere informatie, duidelijkheid en praktische adviezen kunnen alle betrokkenen daadwerkelijk vooruit. Hierdoor komt een concreet toekomstperspectief sneller in beeld.

Waarom Brein@work via Arbeidsdiensten Van Bakel?
Alle arbeidsdeskundigheid over hersenletsel op één plek. Snel inzetbaar, flexibel, goed bereikbaar. Effectief, heldere adviezen, transparante communicatie. Daadkrachtig, no-nonsense, betrouwbaar. Klantgericht en persoonlijk. Met oog voor de belangen van werkgever en werknemer. Beroepserkend, geregistreerd en gecertificeerd. Goede prijs-kwaliteit verhouding.

Voor meer informatie of aanmelding: www.breinatwork.com