Behandeling

Praktijk Psychologie biedt behandeling aan volwassenen met psychische problemen.

Bij klachten van psychische aard gaat u eerst naar de huisarts. Veel huisartsen werken in de Zorgstraat GGZ samen met een Praktijkondersteuner voor de GGZ, de POH-GGZ. Zij bepalen of er een vermoeden is van een psychische stoornis (een diagnostische classificatie volgens de DSM-IV, het handboek voor psychische aandoeningen). Wanneer zij dit vermoeden hebben en ze behandeling door een psycholoog wenselijk vinden, verwijzen zij door naar een psycholoog.

Via de Praktijkondersteuner (Zorgstraat GGZ van PoZob) geldt de volgende afspraak:
In 2020 heeft u recht op 7 consulten. Deze consulten worden volledig vergoed. Voor meer informatie kunt u bij de praktijkondersteuner GGZ terecht.

Zonder tussenkomst van de praktijkondersteuner rechtstreeks op verwijzing van de huisarts of specialist geldt het volgende:
Als er sprake is van een diagnostische classificatie volgens de DSM IV (en die valt onder de zorgverzekeringswet) dan wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Vallen de klachten onder aanpassingsproblemen, relatieproblemen, (enkelvoudige) fobieën of werk gerelateerde problemen dan valt dat onder onverzekerde zorg (OVP genoemd). Deze zorg wordt, zoals de naam al doet vermoeden, niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars (soms wel vanuit een aanvullende verzekering) en moet u dus zelf betalen.
De behandelingen welke wel vergoed worden kunnen worden ingedeeld in 5 producten (De overheid heeft bepaald dat elk product een aantal minuten mag bevatten dat maximaal besteed kan worden aan de behandeling!):

Een gesprek bestaat gemiddeld uit 45 minuten, waarna er nog 15 minuten rapportage tijd voor de behandelaar mogelijk is.

Onverzekerde zorg (eerder genoemde OVP) wordt maandelijks gefactureerd. Dit kost € 95,- per gesprek van 45 minuten (in geval van relatietherapie kan gekozen worden voor een gesprek van 60 minuten a € 125,- of een dubbele sessie van 90 minuten a € 190,-).

Voor 2020 heb ik geen contract meer afgesloten met zorgverzekeraars VGZ en bijbehorende labels. Afhankelijk van uw polis wordt de behandeling gedeeltelijk of geheel vergoed. Zonder contract mag ik de behandeling niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. U krijgt na afronding van de behandeling een factuur die u na betaling kan indienen bij uw verzekering. Met de meeste andere verzekeraars heeft Praktijk Psychologie wel een contract.